VERKSAMHET
Vi har kontakt med släktforskarföreningar runt om i Sverige bl.a. genom utbyte av medlemsblad och samarbete med våra grannföreningar. 

§ "Strödda annotationer" utkommer 2 ggr/år och är ett samprojekt med Släktforskarföreningarna

i Hallsberg, Örebro, Askersund och Kumla som distribueras till dessa föreningars egna medlemmar och till de släktforskarföreningar i landet som vi har utbyte av tidningar med. 

§ Vårt eget medlemsblad utkommer 4 ggr/år med aktuell information.

§ Vi arrangerar medlemsträffar med föredrag, liksom kurser i släktforskning och läsning av gamla handstilar m.m.

§ Vi har deltagit i Sveriges Släktforskarförbunds projekt Namn åt de döda med Viby och Hallsberg.

 § Vi driver ett projekt med excerpering av ministerialböckerna för Viby, Tångeråsa och Hallsbergs församlingar. 

VÄLKOMMEN till en lärorik och trevlig gemenskap.

 

Hallsbergs Släktforskarklubbs styrelse 2019

Dag Edholm, ordförande, Birgitta Edholm, sekreterare, Bernt Magnusson, kassör, Jan Erik Persson,

Yvonne Berglund, Anita Pettersson, Lars Nyberg, Nils-Åke Hellsten, Karin Ydrefalk, ledamöter

 

Tillbaka