Folkdräkter med anknytning till Hallsbergsbygden

 

                                                                                                             pålsbodadräkten

                                                                                                      30 ÅR 1991-2021

Framtagen 1988-91 av Birgitta Edholm, Hallsberg tillsammans med intresserade medarbetare från Östernärkebygden. (Numera ÖsterNerikes Dräktförening). 

De olika dräktdelarna har komponerats efter förebilder från äldre plagg i privat ägo i bygden och i Länsarvet, Örebro.

 

 

HALLSBERGSDRÄKTEN

Komponerades av Hallsbergs hembygdsförenings dräktkommitte, (Vanja Knutsson, Marianne Gabrielsson,och Maud Hammarmark). Den presenterades första gången med en artikel i Nerikes Allehanda den 9 april 1965.

 

SKÖLLERSTAKLÄNNINGEN

Kopierad 1958 efter ett original i Länsarvet, Örebro som tillhört torparhustrun Kajsa Lisa Jansdotter (1812-1915), Kävesta, Sköllersta. Den kompletterades med bindmössa, stycke och halskläde efter förebilder från Sköllersta socken.

Tillbaka