Böcker om orgelbyggare

ORGELBYGGARE I SVERIGE 1600-1900

av Dag W Edholm

innehåller biografiska uppgifter om c:a 250 svenska och utlandsfödda orgelbyggare, som varit verksamma i Sverige.

pris 100 kr + porto

En biografi av Dag W Edholm om 4 generationer av orgelbyggarsläkten Setterquist i  Örebro.

Pris 120 kr + porto

Böckerna kan köpas hos författaren. E-post dag.edholm@telia.com

Kyrkorglar i Strängnäs stift.

Under medverkan av Jan Börjeson, Dag Edholm, Hans-Ola Ericsson, Catarina Grönlund, Mathias Jonsson, Erik Orviste, Henrik Tobin, Axel Unnerbäck.

13 av orglarna finns inspelade på den CD som medföljer boken.

Boken kan köpas från Strängnäs stift 0152-23400 strangnas.stift@svenskakyrkan.se

Sju sekel i Stockholms stifts kyrkor.

Under medverkan av Erika Alfredsson Bohlin, Dag Edholm, Jan-Åke Engfors, Christina Nilsson, Gabriella Sjöström, Mathias Wager, Michael Waldenby, Axel Unnerbäck.

16 av orglarna finns inspelade på 2 CD som medföljer boken.

Boken kan köpas från Stockholms stift 08-508894000 sthlm.stift@svenskakyrkan.se

Tillbaka